Projectes

RDC & PREFFOR: musclera instal·lada al port de València en el marc del projecte ReSHEALience, Pilot 3 (TRL7)

Projectes
PREFFOR | RDC
24/07/2020

​Musclera Formex® fabricada per PREFFOR i instal·lada al port de València dins el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7). Cadascuna de les deu bigues secundàries és diferent ja que tenen diferents combinacions a nivell de material-dosificació i nivells de pretesat. Conseqüentment, hi ha diferents nivells de fissuració en servei.

Mitjançant la incorporació dels sensors del sistema Corrochip és possible obtenir informació dels processos de corrosió i avaluar el comportament de les bigues en estat fissurat en temps real i de forma remota.

Galeria d’imatges:

Procés de muntatge de la musclera Formex® fabricada per PREFFOR i instal·lada al port de València dins el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7).

Flotació de la musclera Formex® instal·lada al port de València, en el marc de el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7).

Musclera Formex® instal·lada al port de València, en el marc de el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7).

Altres projectes

Sorigué implementa el mètode innovador CORROCHIP de Witeklab

Sorigué implementa el mètode innovador CORROCHIP de Witeklab

Witeklab ha col·laborat amb Sorigué per a l’instal·lació de sensors CORROCHIP a torres de ruptura de càrrega d’una canalització de salmorres, provinent de les mines de Cardona i Sallent. Degut a la naturalesa del contingut alt en clorurs que transporta aquesta xarxa...