Projectes

acciona

Monitorització de la corrosió en pas superior. Autopista A2.

Instal·lació de sensor per a monitorització de la corrosió a l’autopista A2, realitzada per Acciona. El sistema s’ha instal·lat durant la reparació d’una biga que patia de corrosió avançada en un pas superior sobre l’autopista A2. El sensor Corrochip s’ha integrat al costat de les noves armadures incorporades en el reforç estructural.

Acciona. Monitorització de la corrosió en autopista A2 mitjançant Corrochip. Procés de reparació.

Acciona. Monitorització de la corrosió en autopista A2 mitjançant Corrochip. Disposició de nova armadura.

Acciona. Monitorització de la corrosió en autopista A2 mitjançant Corrochip. Aspecte de la biga un cop reparada.

Acciona. Monitorització de la corrosió en autopista A2 mitjançant Corrochip. Detall sensor de mesura.

RDC (Research & Development Concretes)

Musclera. Projecte SELMUS, Ría de Arousa.

El sistema Corrochip ha estat inclòs per RDC en el seu disseny de les muscleres construïdes en el marc del projecte SELMUS.

Els assajos en muscleres realitzades amb nous materials com formigons d’altes prestacions (UHPFRC) són importants per validar la seva aptitud i aplicabilitat en entorns marins. En aquest tipus d’ambients, amb alta concentració salina, el fenomen de la corrosió en armadures és un problema habitual quan s’utilitzen formigons convencionals. El seguiment amb els sensors en aquesta estructura està permetent verificar que no hi ha processos actius de corrosió. La implementació d’una monitorització contínua i remota en infraestructures offshore d’aquest tipus, proporcionen un alt valor afegit gràcies a Corrochip.

Musclera Formex® dissenyada per RDC dins el projecte SELMUS. Instal·lada a la ria d’Arousa. Les bigues mestres i secundàries estan fabricades amb Formigó de Molt Alt Rendiment.

Fotografia des de dron de la musclera Formex® dissenyada per RDC dins el projecte SELMUS. Instal·lada a la ria d’Arousa.

Musclera Formex® Plus dissenyada per RDC dins el projecte SELMUS. Instal·lada a la ria d’Arousa. El engraellat complet és de Formigó de Molt Alt Rendiment.

RDC & preffor

Musclera instal·lada al port de València. Projecte ReSHEALience, Pilot 3 (TRL7).

Musclera Formex® fabricada per PREFFOR i instal·lada al port de València dins el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7). Cadascuna de les deu bigues secundàries és diferent ja que tenen diferents combinacions a nivell de material-dosificació i nivells de pretesat. Conseqüentment, hi ha diferents nivells de fissuració en servei.

Mitjançant la incorporació dels sensors del sistema Corrochip és possible obtenir informació dels processos de corrosió i avaluar el comportament de les bigues en estat fissurat en temps real i de forma remota.

Procés de muntatge de la musclera Formex® fabricada per PREFFOR i instal·lada al port de València dins el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7).

Flotació de la musclera Formex® instal·lada al port de València, en el marc de el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7).

Musclera Formex® instal·lada al port de València, en el marc de el projecte ReSHEALience (Pilot 3, TRL7).

Rover Maritime

Plataforma flotant per aerogeneradors offshore. Projecte ReSHEALience (Pilot 4, TRL6).

Prototip de plataforma flotant per aerogeneradors offshore realitzat en el marc del projecte ReSHEALience per l’empresa Rover Maritime (Pilot 4, TRL 6) i construït en les instal·lacions de la Universitat Politècnica de València.

Detall sensor de mesura Corrochip en el prototip de plataforma flotant per aerogeneradors offshore, realitzat per Rover Marítim en el marc de el Projecte Reshealience Pilot 4, TRL 6.

Prototip de plataforma flotant per aerogeneradors offshore amb sistema Corrochip. Realitzat per Rover Maritime en el marc del Projecte Reshealience Pilot 4, TRL 6.

#

Prototip de plataforma flotant per aerogeneradors offshore amb sistema Corrochip. Realitzat per Rover Marítim en el marc del Projecte Reshealience Pilot 4, TRL 6.

Contacti amb nosaltres

Per a més informació o una demostració de sistema CORROCHIP, no dubti en contactar amb nosaltres mitjançant el formulari adjunt.