Projectes

VIAS implementa CORROCHIP en les obres de millora del port de Maó

Projectes
VIAS
26/10/2021

Les inspeccions i el manteniment d’una estructura són essencials per mantenir els llindars de disseny durant el seu temps de vida. Si es vol obtenir informació qualitativa i quantitativa sobre els processos de corrosió és necessari implementar tècniques que requereixen personal qualificat, doncs una inspecció visual és inefectiva durant les primeres fases del procés.

Un sistema innovador i eficient per a mesurar amb precisió la corrosió d’una estructura és la utilització de sensors com CORROCHIP, de Witeklab, que al anar incrustats en la zona de recobriment del formigó presenten una estabilitat i durabilitat úniques en el mercat, fet que permet una monitorització continuada, segura i precisa de la corrosió del formigó armat.

Ha sigut CORROCHIP el mètode utilitzat en les noves obres de millora realitzades aquest 2021 al port de Maó a càrrec de l’empresa constructora VIAS. Els sensors de CORROCHIP s’han instal·lat en l’armadura d’una de les pilones que suporten les bigues de la plataforma horitzontal portuària i un altre punt baix el tauler, a una zona no submergida.

Posició dels sensors Corrochip a l’armadura (esq.) i estació de dades i canalització de connexions (dreta)

Els sensors CORROCHIP mostren la informació recopilada a través de l’aplicació web, on es mostra la ubicació dels sensors, descripcions de la instal·lació i les dades proporcionades pels sensors sobre l’estat de l’estructura. La darrera es presenta en diverses gràfiques sobre el potencial, intensitat i velocitat de la corrosió.

Les obres de millora realitzades per VIAS al port de Maó són un altre dels diversos casos d’èxit de CORROCHIP. Degut a la seva utilitat i singularitat en el mercat presenta un gran avantatge a l’hora d’avaluar i controlar el procés de corrosió del formigó armat de manera precisa, simple i contínua al llarg del temps de vida de l’estructura. Una eina que de ben segur revolucionarà la manera de monitoritzar patologies i aportar seguretat en tot tipus de infraestructures.

Altres projectes

Sorigué implementa el mètode innovador CORROCHIP de Witeklab

Sorigué implementa el mètode innovador CORROCHIP de Witeklab

Witeklab ha col·laborat amb Sorigué per a l’instal·lació de sensors CORROCHIP a torres de ruptura de càrrega d’una canalització de salmorres, provinent de les mines de Cardona i Sallent. Degut a la naturalesa del contingut alt en clorurs que transporta aquesta xarxa...